Sortera ditt farliga avfall

Det är naturvårdsverket som beslutar om vad som är farligt avfall. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för oss människor och vår miljö. Det är därför viktigt att vi sorterar rätt och inte blandar farligt avfall med annat avfall. På vår bemannade återvinningscentral Övreskog tar vi hand om allt ditt farliga avfall. Vi sorterar, lagrar och kontrollerar det du lämnat in, i avvaktan på transport till någon behandlingsanläggning

Några exempel på farligt avfall:

  • Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverarmaturer
  • Batterier
  • Sprayburkar
  • Rengöringsmedel
  • Lim, färgrester och lösningsmedel
  • Olja, oljefilter
  • Elektrisk ljud och bildutrustning
  • Bekämpningsmedel (insekts och ogräsmedel)

Tänk på att leksaker med ljus och ljud ofta har inbyggt batteri.

Vad händer sen med det farliga avfallet?

Beroende på vilka egenskaper som finns hos avfallet kan det återvinnas, förstöras eller inneslutas för långtidsförvaring. Vill du veta mer kan du läsa vidare på:

www.sopor.nu

www.avfallsverige.se

Tänk på miljön!

När du spolar ner fel saker i ditt avlopp eller slänger skräp i naturen stör du den biologiska ordningen och bidrar till att förgifta vår miljö. Tänk därför på att sortera rätt och lämna in ditt avfall. I toaletten spolar du ned kiss, bajs och toalettpapper.


Sorteringsguide