undefined

Det är allmänt känt att vi ulricehamnare är duktiga på återvinning och att vi tar vårt miljöansvar på stort allvar. Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med ett nytt helhetskoncept för området på Återvinningsstationen vid Övreskog för att vi tillsammans ska kunna bli ännu bättre återvinnare. I den framtidsinriktade gestaltningsplanen som är framtagen finns visionen att skapa en mötesplats utifrån nya samarbeten och tankemönster.

Planen innehåller flera olika delar och sträcker sig många år framåt i tiden. En del i planen är sluttäckningen av deponin som ska vara klar 2023. Sluttäckningen är omfattande och kräver stora mängder schaktmassor men när arbetet väl är klart kan det hända mycket på plats. I visionen ligger förslag på hälsoträdgård med blomplockning, utsiktstorn, solpaneler, vindkraft, skidspår och en 4 H gård för djur.

Men redan nu arbetar vi intensivt på området för att kunna öka återvinningen med det mänskliga mötet i centrum. Det innefattar fler fraktioner, bättre logistik med separering av tunga fordon och privatbilar, en ny mottagningsstation för hantering av miljöfarligt avfall och elskrot och inte minst viktigt, åtgärder för att öka återbruket innan det blir avfallssopor. Vi ser framför oss att kommunen flyttar sitt överskottslager till Övre Skog och i anslutning bygger både ett café och orangeri. I en förlängning skulle det även kunna startas en verkstad med försäljningsbod för de prylar, möbler och porslin som lämnas in.

Något som vi är extra stolta över i det planerade området är att vi byggt en helt ny anläggning för att kunna hantera och dra nytta av metangasen från deponin. De två nyinköpta sterlings-motorerna ska förvandla gasen till el och värme. Som det är idag får vi fackla bort gasen men med hjälp av motorerna hoppas vi bland annat kunna värma upp området framför containrarna.

Klara vi att genomföra hela visionen tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän är vi övertygade om att Övre Skog kommer att bli en unik mötesplats i framtiden där återbruket står i centrum.


Sorteringsguide