Grovavfall

Med grovavfall menar vi det som normalt inte kan slängas i avfallskärlet. Det kan vara cyklar, gräsklippare, byggmaterial mm.
Farligt avfall eller avfall som omfattas av producentansvar räknas inte som grovavfall.

Allt grovavfall kan du lämna och själv enkelt sortera på återvinningscentralen (ÅVC) Övreskog. Är du osäker kan du alltid fråga oss. Bor du utanför centralorten kan du, förutom att lämna ditt avfall på ÅVC, passa på och lämna en del av ditt grovavfall, såsom brännbart, icke brännbart och skrot, vid vår insamling som pågår runt om i kommunen på våren och hösten.

undefined

Oavsett var du lämnar ditt grovavfall sorteras det på återvinningscentralen. Trä flisas upp och går till förbränning för energiproduktion. Skrot och vitvaror tas om hand av ett järnverk och blir armeringsjärn. Trädgårdsavfall komposteras för att slutligen användas till sluttäckning av avfallsdeponin. Du kan också lämna möbler och kläder av bra kvalitet till återanvändning. Kommunens handikappomsorg tar hand om möblerna och prylarna. Myrorna eller Frälsningsarmén tar hand om kläderna.


Sorteringsguide