Priser

Priserna för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan gäller från den 1/1 2017.

Renhållningstaxa 2017

VA och Miljö publik version 2017

 

 


Sorteringsguide