Din elsäkerhet

El och elnät är inget man tänker på i vardagen. Bara när en olycka är framme eller när kaffebryggaren, frysen eller tvättmaskinen inte fungerar. Varje år inträffar personolyckor och bränder för att elektriska installationer och apparater blir slitna eller hanteras fel. Gamla apparater, och loppisfynd kan vara direkt livsfarliga. Men även modern utrustning kan vara farlig om du är oförsiktig.  
 
På Elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerhetsverket.se kan du få goda råd och praktiska tips vad du kan göra för din elsäkerhet. Där kan du också läsa om vilka elarbeten du får göra själv och vad som är absolut förbjudet att göra som lekman. Du kan beställa information eller göra ett elsäkerhetstest på egen hand.


Ledningsanvisning
Tradfallning
Gult _ljus _blir _gront