Tillgängligheten i vårt elnät

I vårt elnät har vi en tillgänglighet på 99,995 % för våra elnätskunder. Detta medför att du och övriga kunder är utan el i genomsnitt 25,8 minuter av årets 527 040 minuter som är 8784 timmar. Av våra totalt 8 613 kunder hade 199 kunder inget avbrott i sin elleverans under 2016.
 
Avbrott i vårt eget elnät, se tabell.

 

undefined