Pågående och planerade Fiberprojekt

Pågående Fiberprojekt

Område                           

Omfattning                    

Byggstart                         

Planerad fiberanslutning    

Timmele

Villaprojekt

September 2016

Maj 2017

Gällstad

Villaprojekt

November 2016

Juli 2017

Blidsberg

Villaprojekt

December 2016

November 2017

Borgmästarhagen

Villaprojekt

December 2016

September 2017


Planerade Fiberprojekt

Område                           

Omfattning                    

Byggstart                         

Planerad fiberanslutning    

Skarpås/Furet

Villaprojekt

Maj 2017

December 2017

Hällstad/Väby

Landsbygdsprojekt

Tredje kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017

Marbäck landsbygd

Landsbygdsprojekt

Tredje kvartalet 2017

Andra kvartalet 2018

 

Fler områden kommer att tillkomma...