Vsatlank _logo

Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Ulricehamns  Energi kan genom samarbetet Västlänk erbjuda regionala förbindelser till över 1 000 000 privatkunder och över 60 000 företag i Västra Götaland. Västlänk är ett nät med hög kapacitet och möjliggör stabila punkt till punkt-förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad med dina tjänster.

www.vastlank.se 


  
Ueabappen
Ledningsanvisning