Därför ska du välja fjärrvärme

Det finns många skäl till varför du ska välja fjärrvärme. Här följer några...

Prisvärt

Ueab -app    Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmnings-
alternativ. I en prisjämförelse med alternativa uppvärmningsformer visar fjärrvärme en mycket lägre totalkostnad för dig som fastighetsägare än andra.

 Bekymmersfritt

Ueab -app    Du slipper att ha en egen värmepanna och behöver inte oroa dig för om oljan ska räcka eller om pannan behöver service..

Ueab -app    Fjärrvärme ger dig plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Ett outnyttjat utrymme, som idag rymmer oljepanna och tank, kan med en fjärrvärmelösning användas på ett mer fördelaktigt och värdeskapande sätt.

Hög leveranssäkerhet

Ueab -app    Vår tillgänglighet är mycket hög. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund.

Miljö

Ueab -app    Huvuddelen av fjärrvärmen produceras av spillvärme från Lantmännen Agro Energi på Vist Industriområde i Ulricehamn. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle försvinna ut i luften..

Ueab -app    För ett par decennier sedan producerades 90 procent av fjärrvärmen med olja. Idag använder vi olja bara när det är riktigt kallt. Om du går till fjärrvärme för uppvärmning av din fastighet bidrar du till miljön.

 

   Vivarmervarandra _logo

Klicka på symbolen för
intresseanmälan.


 

 

Reko
Ledningsanvisning
Svensk _fjarrvarme