Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart, populärt och miljöanpassat alternativ när man ska värma upp bostäder, lokaler eller skolor. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen. Ca 60% av all fjärrvärmen är värme som annars skulle gått förlorad. Fjärrvärme luktar inte, bullrar inte och ger ett behagligt inomhusklimat. Något som både du och miljön tjänar på.     
   

Vivarmervarandra _logo
                                                       


Reko
Ledningsanvisning
Svensk _fjarrvarme