Fjärrvärmepriset

Fjärrvärme är ett prisvärt, bekymmersfritt och miljövänlig alternativ på värmemarknaden. Förutom ett konkurrenskraftigt pris, får du även fördelar som är svåra att värdera i pengar. Som en enkel, leveranssäker och miljöanpassad uppvärmning som i stort sett sköter sig själv. Du betalar bara för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt se hur mycket värme som används på värmemätaren. Att vi producerar värmen lokalt ger dig dessutom bland de lägsta priserna i Sjuhärad.

Prisbild

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Totalt består våra kostnader till ca hälften av en fast avgift. Vi försöker göra en jämn fördelning mellan fasta och rörliga kostnader under året, så att du som kund ska slippa "överraskningar" under årets kalla månader. Dina kostnader som villakund består till ca 15% av fasta kostnader, resterande är rörliga.

Anslutning

Avgiften för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Riktpris för en villa där fjärrvärmerörena finns i gatan är 77 500 kr. Anslutningen till vårt fjärrvärmenät betalas som en engångsavgift som inkluderar grävning, installation, värmeväxlare och återställning. Enkelt eller hur?

Prislista fr.o.m 2017-07-01

Om en villaägare i Ulricehamn har en årsförbrukning på 20 000 kWh/år, vilket brukar räknas som en normal förbrukning, innebär den fasta avgiften tillsammans med förbrukningskostnaden en total kostnad på 19 681 kr per år.

Prisexempel andra förbrukningar  inklusive moms 2017-07-01--2018-06-30

Årsförbrukning

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000 kWh

15 831 kr

4 281 kr

11 550 kr

20 000 kWh

19 681 kr

4 281 kr

15 400 kr

30 000 kWh

27 351 kr

4 281 kr

23 070 kr

40 000 kWh

34 881 kr

4 281 kr

30 600 kr

80 MWh

69 450 kr

8 250 kr

61 200 kr

193 MWh

161 334 kr

39 261 kr

122 073 kr

500 MWh

406 525 kr

96 525 kr

310 000 kr

1000 MWh

802 344 kr

191 144 kr

611 200 kr

På årsförbrukningar större än 100 MWh beror faktisk kostnad på vilken toppeffekt anläggningen har, i detta exempel har effekten hämtats från Nils Holgerssonundersökningen. Din anläggning kan alltså vara både något dyrare och något billigare.


Reko
Ledningsanvisning
Svensk _fjarrvarme