Fjärrvärmepriset

Fjärrvärme är ett prisvärt, bekymmersfritt och miljövänlig alternativ på värmemarknaden. Förutom ett konkurrenskraftigt pris, får du även fördelar som är svåra att värdera i pengar. Som en enkel, leveranssäker och miljöanpassad uppvärmning som i stort sett sköter sig själv. Du betalar bara för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt se hur mycket värme som används på värmemätaren. Att vi producerar värmen lokalt ger dig dessutom bland de lägsta priserna i Sjuhärad.

Prisbild

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Totalt består våra kostnader till ca hälften av en fast avgift. Vi försöker göra en jämn fördelning mellan fasta och rörliga kostnader under året, så att du som kund ska slippa "överraskningar" under årets kalla månader. Dina kostnader som villakund består till ca 15% av fasta kostnader, resterande är rörliga.

Anslutning

Avgiften för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Riktpris för en villa där fjärrvärmerörena finns i gatan är 77 500 kr. Anslutningen till vårt fjärrvärmenät betalas som en engångsavgift som inkluderar grävning, installation, värmeväxlare och återställning. Enkelt eller hur?

Prislista fr.o.m 2016-07-01.

Om en villaägare i Ulricehamn har en årsförbrukning på 20 000 kWh/år, vilket brukar räknas som en normal förbrukning, innebär den fasta avgiften tillsammans med förbrukningskostnaden en total kostnad på 19 349 kr per år.

Prisexempel andra förbrukningar  inklusive moms 2012-07-01--2017-06-30

Årsförbrukning

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000 kWh

15 504 kr

3 969 kr

11 535 kr

20 000 kWh

19 349 kr

3 969 kr

15 380 kr

30 000 kWh

27 039 kr

3 969 kr

23 070 kr

40 000 kWh

34 729 kr

3 969 kr

30 760 kr

80 MWh

68 730 kr

8 250 kr

60 480 kr

193 MWh

158 906 kr

37 123 kr

121 783 kr

500 MWh

400 550 kr

91 050 kr

309 500 kr

1000 MWh

788 663 kr

182 663 kr

606 000 kr

På årsförbrukningar större än 100 MWh beror faktisk kostnad på vilken toppeffekt anläggningen har, i detta exempel har effekten hämtats från Nils Holgerssonundersökningen. Din anläggning kan alltså vara både något dyrare och något billigare.


Reko
Ledningsanvisning
Svensk _fjarrvarme