Reko _fjarrvarme _symbol

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en kvalitetsmärkning för fjärrvärmeleverantörer som kallas Reko fjärrvärme. Systemet har utarbetats i samverkan med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet. Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga din ställning som kund och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Vi är Reko

Vi är ett Reko fjärrvärmeföretag sedan 2009. Reko fjärrvärme innebär att vi är ett kvalitetssäkrat fjärrvärmeföretag, utsett av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Kraven för att bli ett Reko fjärrvärmeföretag är bland annat att vi särredovisar fjärrvärmeverksamheten, att vi gör en verksamhetsgenomlysning samt håller årliga informationsmöten. För dig som kund innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar samt en öppnare dialog.

Hur blir man ett REKO Fjärrvärmeföretag? 

Kvalitetsmärkningen Reko Fjärrvärme är något som varje fjärrvärmeföretag själva får ansöka om hos Svensk Fjärrvärme. Alla leverantörer som är medlemmar i Svensk Fjärrvärme kan ansöka om inträde. Nämnden granskar och beviljar eller avslår ansökan. Mer information om Reko finns på www.svenskfjarrvarme.se

 

Reko
Ledningsanvisning
Tradfallning