Miljövänlig framtid

Intresset för biogas har varit stort i Ulricehamn sedan vi byggde vår biogasanläggning för några år sedan. Att antalet gasdrivna fordon ökar ligger helt i linje med vår och kommunens miljöstrategi - en fossilbränslefri kommun 2015. Idag drivs ca 40% av våra egna fordon med biogas och bland våra uthyrningsbilar är ca 32% biogasfordon. För att kunna erbjuda ännu fler kunder miljövänlig biogas i framtiden arbetar vi kontinuerligt med hållbara och långsiktiga energilösningar.


Miljobilar
Tankkort
Miljotanken