Nära. Riktigt nära!

Visst är det vackert i Ulricehamn!

En av de verkligt fina sakerna med vår bygd är just närheten till "allt". Åsunden med kallbadhuset, skidbacken i Vist, bilfria cykelleder, goda shoppingmöjligheter, många fikaställen, för att inte tala om naturen och skogen nära inpå knuten.

Vi på Ulricehamns Energi tror på närhet! Vi lever och verkar bara här. Det gör att vi möter dig och alla andra kunder varje dag. I din vardag, direkt utan mellanhänder.

Vår verksamhet handlar om att leverera bekvämligheter till dig och våra övriga kunder.Vi ansvarar för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, avfall, bredband och kabel-tv. Skötsel av vägar och parker. Allt det där som får vardagen att fungera. Vi känner ett stort ansvar för att du och våra kunder ska trivas med oss och de tjänster och lösningar vi erbjuder. Du är alltid välkommen att kontakta oss oavsett om du är ny kund eller trogen kund.

Här kan du kortfattat läsa om vår verksamhet

Ueab -app    Bredband

Vi började bygga fibernät redan 2001 då vi var lite av pionjärer bland landets alla kommuner. Idag kan vi med stolthet berätta att vi lagt ner ca 40 mil fiberkabel. Sedan 2012 har vi även TeliaSonera som KO (kommunikationsoperatör) med Öppet nät i vårt fibernät vilket innebär att vi i vårt fibernät kan erbjuda riktigt bredband med internet upp till 1000 MBps, tv och telefoni med 8 stycken olika tjänsteleverantörer som Du fritt kan välja mellan.

Kabel Tv har vi utvecklat parallellt i fibernätet. Idag har vi en av Sveriges modernaste mottagningsstation för Kabel Tv och tillsammans med vår tjänsteleverantör Sappa AB erbjuder vi en mängd olika kanaler. Kabel-TV fortsätter under vår leverans och ansvar.

Ueab -app    Fjärrvärme

När du väljer fjärrvärme för uppvärmning av din bostad eller fastighet får du ett behagligt inomhusklimat. Du får dessutom en miljövänlig, driftsäker och ekonomiskt fördelaktig värmekälla. Den fjärrvärme som vi erbjuder dig är lokalt producerad och bygger på en klimatsmart bränslemix. Vi är ett Rekocertifierat företag vilket innebär att vi uppfyller de krav som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme satt upp med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Ueab -app    Vatten och Avlopp

Det är vi som ser till att det kommer rent och gott vatten när du vrider på kranen. Vi ansvarar för Ulricehamns prisbelönta dricksvatten och vi ansvarar också för reningen av avloppsvattnet. För att fortsatt kunna leverera ett högkvalitativt dricksvatten arbetar vi med service, underhåll, övervakning av anläggningarna, vattenprovtagning och utveckling. Totalt ansvarar vi för hela rörnätet i kommunen vilket innebär ca 320 km vattenledning och 210 km avloppsledning. Av slammet, som vi får från det som spolas ner i avloppet, framställer vi miljövänlig biogas. Vid Strandgatan 37 hittar du vår fordonsgas station.

Ueab -app    Elnät

Ulricehamns Energi ansvarar för elnätet och gatljusbelysningen i bygden. Vår uppgift är att skapa ett stabilt och säkert elnät med så få avbrott som möjligt.  Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnaden, underhåll och mätning. Du kan själv välja vem du köper din el ifrån, men oavsett vem du väljer ser vi alltid till att transportera hem elen till dig.

Ueab -app    Avfall

För att vårt avfall skall bli en värdefull resurs måste det sorteras och lämnas på rätt plats och på rätt ställe. På vår bemannade återvinningscentral på Övreskog (ÅVC) tar vi hand om ditt avfall och hjälper dig att sortera rätt. Om du bor utanför centralorten kan du lämna ditt grovavfall en gång på våren och en gång på hösten vid vår insamling för grovsopor som vi har i kransorterna
Läs vidare under avfall/grovavfall.

Ueab -app    Entreprenad

På entreprenadsidan arbetar vi praktiskt med att göra vår närmiljö ännu bättre, alltifrån körbara vintervägar till sopade banvallar, asfalterade vägar och vackra blomsterrabatter. Vi ansvarar för lekplatserna i kommunen och den allmänna skötseln och beskärningen av träden i central Ulricehamn. Vi ansvarar också för kommunens transportcentral.

Ueab -app    Planering

Planering är en avgörande del av vår totala verksamhet. Vi arbetar både med praktisk planering i form av rena anläggningsarbeten och strategisk planering med mer övergripande frågor. Vi fungerar också som konsulter åt kommunen när det gäller projektering av gator, gång och cykelvägar.

Ueab -app    Ekonomi

På ekonomisidan upprättar vi budgetar, prognos, bokslut och andra typer av rapporter som krävs av myndigheter, ägare och ledning. Vi tar fram statistik, vi hanterar över 5000 leverantörsfakturor och sänder ut drygt 100 000 kundfakturor årligen.

Ueab -app    Marknad

Vi arbetar med att stärka varumärket Ulricehamns Energi genom olika aktiviteter. Vi ansvar för kundservice och betjänar tusentals telefonsamtal och kundbesök. Vi anordnar evenemang och kundträffar i samverkan med övriga verksamhet och vi ansvarar för den externa kommunikationen.