Varje dag - året om!

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för att stadsmiljön skall vara så inbjudande som möjligt varje dag - året om. Det innefattar gatu- och parkunderhåll, renhållning samt mindre entreprenadjobb.