Övriga tjänster

I samarbetet med ägaren ingår även tjänster som vi dagligen inte arbetar med men som ändå är viktiga för att helheten ska fungera och för att du ska få en trevlig stadsmiljö att vistas i.

Vi sköter t ex flaggningen av hamnområdet vid allmänna flaggdagar, vi ansvarar för avstängning av gator och torg inför olika typer av arrangemang och vi sköter uppbyggandet av scenen inför exempelvis luciakröningen och studentutsläppet.

Julgranen på stora Torget brukar väcka stor uppmärksamhet för sin praktfullhet. Fjolårets gran var så välformad att den blev utsedd till "sjuhärads" vackraste gran. Årets gran är minst lika grann. Ofta åker vi ut och hugger ner en lämplig gran efter privatpersoners rekommendationer. Granen sätts alltid upp inför 1:advent och plockas ner i början av februari. Finns det behov, använder vi sedan granriset till att "ruska" sjön, som en varning för svag is vid dagvattenutsläppet.