Transportcentral

Inom Ulricehamns Energi har vi också en egen transportcentral med verkstad som ansvarar för Ulricehamns Energis och kommunens cirka 150 fordon. Den största delen är fordon som vi hyr ut till kommunens vård & omsorgsförvaltning. 

Målet är att fordonen skall vara säkra, miljövänliga, ha bra komfort och vara kostnadseffektiva. För närvarande är ca en tredjedel av fordonen drivna av biogas från vår egen biogasmack!

Utöver fordon som servas, repareras och byts däck på så underhåller och reparerar vi våra egna småmaskiner såsom motorsågar, paddor m.m. i verkstaden.