Väg

Det är vi på Ulricehamns Energi som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar vilket innefattar över 80 km banvall och 200 km väg - året om, sommar som vinter. Utöver centralortens gator och gång- och cykelvägar omfattas även lokalgator i kransorterna. Vi sköter allt ifrån renhållning, snöröjning, halkbekämpning, till asfaltering, grus- och lövsopning och entreprenadarbeten.

Vi återställer kommunens gator efter schaktarbeten som exempelvis andra avdelningar i bolaget utfört. Vi ser över vägmärken och väg markeringar för att trafiken ska bli så säker som möjligt. Under sommaren underhållsopar gator och torg för ett rent och snyggt Ulricehamn. Vi brukar säga att vi arbetar med allt som gör att du kan ta dig fram på körbara vägar och samtidigt njuta av en inbjudande stadsmiljö.