Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren. Om du mot förmodan inte skulle hitta just din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice tel: 0321- 53 23 00.

Ueab -app    Varför är vattnet missfärgat?

Det kan beror på en vattenläcka eller kraftig tappning. Nedan ser du de vanligaste orsakerna till missfärgat vatten och vad du själv kan göra. Är vattnet fortfarande missfärgat kontakta kundservice 0321- 53 23 00! Vattnet är ofarligt att dricka.

Ueab -app    Vattnet är vitt?

Det finns troligtvis luft i vattnet. Lufta och spola ett tag så brukar det försvinna.

Ueab -app    Vattnet är gult/brunt och grumligt?

I samband med vattenläckor kan det ibland lossa rost från ledningsnätet. Oftast räcker det med att spola ur ordentligt tills vattnet blir klart. Om vattnet efter 10-15 minuters spolande fortfarande inte är klart, kontakta kundservice 0321- 53 23 00. Undvik att tvätta.

Ueab -app    Varför är det dåligt tryck?

Möjligtvis kan det vara en vattenläcka. Fråga dina grannar om de har samma problem. Är det lika dåligt tryck i hela huset kontakta rörmockare eller kundservice 0321-53 23 00.

Ueab -app    Hög förbrukning

Titta efter om mätaren rör sig! Kolla efter läckage i fastigheten. Särskilt toalett och säkerhetsventilen på varmvattnet.

Ueab -app    Varför låter det från vattenmätare?

Troligtvis är det backventilen som krånglar. Kontakta kundservice 0321-53 23 00.

Ueab -app    Vattenmätare läcker - vad ska jag göra!

Om det är akut gör du säkrast i att stänga av kranen före mätaren och kontakta kundservice  0321-53 23 00.

Ueab -app    Det är grus i vattnet. Vad beror det på?

Det kan bero på en kalkutfällning i vattnet. I vissa fall kan det medföra att duschsilar sätts igen. Använd gärna ättika för att få rent silen. Har du möjlighet att sänka temperaturen på varmvattenberedaren till 65 grader kan vissa förbättringar erhållas.
Skulle problemet kvarstå kontakta kundservice tel: 0321-53 23 00.
Oftast är det för hög värme på varmvattnet. Ring rörmokaren och skulle problemet kvarstå kontakta kundservice 0321-53 23 00.

Ueab -app    Hjälp, det är översvämning från avloppet eller från ytledes rinnande vatten

Kalla på räddningstjänsten! Vi kommer så fort vi bara någonsin kan. Ring ditt försäkringsbolag.


Spola _ner
Prisbelont -vatten
Ledningsanvisning