Om vatten & avlopp!

Ulricehamn växer! Målet att bli 25 000 invånare 2020 kommer allt närmare. I takt med att kommunen växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar och som vi ansvarar för.

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar. Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

 

Information om grundvattensituationen i kommunen

I Ulricehamns kommun är tillgången på grundvatten fortfarande relativt god. Det finns dock anledning att vara försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan.

 Sommaren 2017 startade med generellt lägre grundvattennivåer än normalt i länet. I slutet av maj var nivåerna lägre än vid samma tidpunkt 2016. Det kan vara lägre nivåer än normalt under hela sommaren eftersom växterna tar upp mycket vatten och väldigt lite grundvatten bildas även om det regnar.

Den regniga inledningen av juni månad innebar en viss förbättring framförallt i vattendragen i de sydvästra delarna av länet och för små vattentäkter. För stora vattentäkter har dock regnet knappt gjort någon skillnad alls.

Det du själv kan göra är att se över att kranar inte droppar eller toalettstolar står och rinner – och undvika att vattna gräsmattan.

Du som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra. Du kan ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

I Ulricehamn finns möjlighet för företag att hämta större mängder dricksvatten i vattenkiosker, för att till exempel fylla tankbilar vid asfalteringsarbeten.

undefined


Spola _ner
Prisbelont -vatten
Ledningsanvisning