Nu finns det vattenkiosker i Gällstad och Ulricehamns tätort.

Syftet med installationen av vattenkiosker är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet, men observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten inte dricksvatten.

Från årsskiftet upphörde möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i vår kommun, brandposterna kommer att plomberas framöver och plomberingen får inte brytas (ev. otillåtet uttag ur brandposter kommer att polisanmälas).  För att kunna erbjuda vatten till kunder har vi installerat vattenkiosker där du som kund kan fylla din tankbil eller liknande. Kiosken får man åtkomst till via en nyckel som man kvitterar ut på Ulricehamns Energi.

Priset finner du här under §18 i dokumentet