Slamtömning

Vi samarbetar med GJ & Son för tömning av enskilda trekammarbrunnar och slutna tankar inom kommunen.

Vill du komma i kontakt med GJ & Son når du dem på
tel: 0321-168 40 eller www.gjsonab.se  


Sorteringsguide